REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.handballfans.sk

SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, Orolská 1126/2, 01001 Žilina, Slovenská republika,

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V .................................... dňa: .....................

............................................

Podpis zákazníka